ÖVERLADDA STRA­TO­SFÄ­REN

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

En an­nan idé går ut på att släp­pa ut par­tik­lar i at­mo­sfä­ren som kan re­flek­te­ra sol­strål­ning­en. Un­der 2018 pla­ne­rar Har­vard­pro­fes­so­rer­na Da­vid Keith och Frank Keutsch skic­ka upp en hög­höjds­bal­long på 20 km höjd ovan­för Tuc­son i Ari­zo­na och spru­ta ut en li­ten mängd kal­ci­umkar­bo­nat­par­tik­lar för att se vad som hän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.