RYMDREFLEKTORER

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

Att pla­ce­ra en gi­gan­tisk re­flek­te­ran­de sol­skärm i rym­den för att bloc­ke­ra en del av sol­lju­set lå­ter som ren sci­ence fic­tion. Men tan­ken har re­dan prö­vats. Den brit­tis­ka ve­ten­skaps­a­ka­de­min Royal So­ci­e­ty fram­höll i en rap­port att en sol­skärm i läng­den kan bli bil­li­ga­re och säkrare än geo­engi­ne­e­ring i stra­to­sfä­ren. I de tes­ter som gjorts hit­tills har man ba­ra si­mu­le­rat oli­ka till­vä­ga­gångs­sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.