FAKTARUTA

Vetenskapens Guide Till Vår Planets Framtid - - MILJÖFÖRSTÖRING -

11 pro­cent har växt­lig­he­ten i ök­nar­na ökat med un­der de se­nas­te två de­cen­ni­er­na. Det be­ror på de hög­re kol­di­ox­id­hal­ter­na.

20

pro­cent av ök­nar­na är täc­ka av sand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.