Kan man få di­a­be­tes av att äta myc­ket soc­ker?

Vetenskapens vag till battre halsa - - Sömn -

Om man får i sig för många ka­lo­ri­er blir man fet, oav­sett var­i­från de kom­mer, och det ökar ris­ken för att ut­veck­la di­a­be­tes. Men en un­der­sök­ning från 2013 vi­sa­de att 150 ka­lo­ri­er ex­tra från soc­ker per dag ökar ris­ken för di­a­be­tes med 1 pro­cent, även när man har kon­trol­le­rat för fet­ma, fy­sisk ak­ti­vi­tet och to­talt ka­lo­ri­in­tag. Så ka­lo­ri­er från soc­ker är ex­tra då­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.