”Änt­li­gen” – en själv­bi­o­gra­fi av Gabri­el Forss

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Tors­da­gen 17 sep­tem­ber kl 19 i Kis­ta kyr­ka, Kis­ta torg 2. Fi­ka ser­ve­ras 18-19. Fri en­tré. Gabri­el Forss fö­re­lä­ser ut­i­från sin bok "Änt­li­gen", en själv­bi­o­gra­fi om att va­ra kris­ten och kom­ma ut som ho­mo­sex­u­ell. Fö­re­läs­ning­en lyf­ter fram äm­nen som pa­ni­kång­est, ut­an­för­skap, kons­ten att för­e­na yr­kes­roll med sin pri­va­ta roll, ent­re­pre­nör­skap och att hit­ta sig själv. Gabri­el Forss är en mång­syss­la­re som bland an­nat le­der Du kan sjunga go­spel­kö­rer, har vun­nit me­lo­di­festi­va­len och med­ver­kat i Kör­sla­get

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.