Bou­le­ba­nor rustas upp

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Bou­le­ba­nor­na vid Hus­by Gård har rus­tats upp i som­mar. I ett med­bor­gar­för­slag till stads­dels­nämn­den i mars fram­höll bou­le­spe­lar­na att ba­nor­na be­höv­de un­der­hål­las.

Un­der som­ma­ren har se­dan fe­ri­e­ar­be­tan­de ung­do­mar un­der­hål­lit bän­kar och bord, och en av för­valt­ning­ens upp­hand­la­de ent­re­pre­nö­rer har fått i upp­drag att gö­ra en fun­ge­ran­de drä­ne­ring runt för­råds­hu­set samt re­pa­re­ra be­lys­ning och mar­kis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.