Drop in-verk­stad

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tens­ta konst­halls konst­ve­ran­da. Gil­lar du att må­la, sy och pyss­la? Kom för­bi Tens­ta konst­halls konst­ve­ran­da som hål­ler öp­pet var­je ons­dag-fre­dag ef­ter­mid­dag he­la ju­li må­nad. So­li­ga som reg­ni­ga da­gar. Bå­de vux­na och barn är väl­kom­na. När: Var­je ons­dag-fre­dag kl. 13.00 –16.00 mel­lan 2–31 au­gusti. Var: Tens­ta konst­hall, Tax­ing­e­gränd 10. Ål­der: från 8 år och upp­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.