Hus­by­gårds­da­gen

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

En kul­tur­dag för sto­ra och små. Ak­ti­va kul­tur­ak­tö­rer och för­e­ning­ar vi­sar upp allt ro­ligt som finns att gö­ra i Hus­by. Works­hops, konst, film, hant­verk, musik, dans, bou­le, te­a­ter och clow­ner. När: lör­dag 22 au­gusti kl. 12.00– 17.00. Var: Hus­by Gård. Kon­takt: 08-751 11 88, www. hus­by­gard.nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.