Vill du ha ett vik­tigt upp­drag?

Vi i Kista - - KULTUR -

För barn och unga som be­hö­ver sär­skilt stöd sö­ker vi fa­mil­je­hem, kon­takt­fa­mil­jer och kon­takt­per­so­ner i Stock­holms­re­gi­o­nen.

Vill du ve­ta mer om vad de oli­ka upp­dra­gen in­ne­bär? Se stock­holm. se/ fa­mil­je­hem­rin­ke­by-kis­ta el­ler ring 08508 013 58 el­ler 08-508 015 78

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.