Bli ke­mi­ka­li­es­mart – kam­pan­j­vec­kor i sep­tem­ber

Vi i Kista - - KULTUR -

Lär dig han­te­ra var­da­gens ke­mi­ka­li­er rätt och mins­ka mäng­den du släp­per ut i mil­jön och får i din kropp. Mel­lan 14–27 sep­tem­ber ar­ran­ge­ras kam­pan­jen ”Bli ke­mi­ka­li­es­mart” i Rin­ke­by-Kis­ta.

De esta pro­gram­men sker på Kis­ta bib­li­o­tek med ut­ställ­ning­ar i fo­a­jén, vis­ning av Stock­holms stads lm med 1 enk­la tips för ett ke­mi­ka­li­es­mart kök, och pre­sen­ta­tion av den nya kok­bo­ken för Stock­holms al­la var­dagskoc­kar!

På de öpp­na för­sko­lor­na fö­reslä­ser för­e­ning­en Med­ve­ten Kon­sum­tion om ”Hur kan jag skyd­da mi­na barn och mil­jön från skad­li­ga ke­mi­ka­li­er?”

Läs he­la pro­gram­met på stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.