Ny stads­dels­di­rek­tör för Rin­ke­by-Kis­ta ut­sedd

Vi i Kista - - KULTUR -

Kom­mun­sty­rel­sen har ut­sett Pa­trik Derk till ny stads­dels­di­rek­tör i Rin­ke­by-Kis­ta. Pa­trik kom­mer när­mast från en post som vd för bo­stads­fö­re­ta­get Tel­ge-Hov­sjö där han stått bakom ett mång­å­rigt för­ny­el­se­ar­be­te. In­nan dess var han rek­tor för Ron­na­sko­lan i Sö­der­täl­je.

Pa­trik Derk till­trä­der sin nya tjänst den 1 sep­tem­ber och tar över ef­ter Ol­le John­se­li­us som läm­nar Rin­ke­by-Kis­ta ef­ter drygt 8 år som di­rek­tör. Ol­le kom­mer ef­ter som­ma­ren att ha sin ar­bets­plats i stads­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.