Öp­pet hus på kul­tur­sko­lan

Vi i Kista - - KULTUR -

Un­der Hus­by­fes­ti­va­len kan du pro­va oli­ka äm­nen in­om musik, te­a­ter, dans, cir­kus, konst och me­dia. Kul­tur­sko­lans le­da­re kan sva­ra på di­na frå­gor och hjäl­pa dig med an­mä­lan, 29 au­gusti kloc­kan 13-15, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.