Sänk­ta pri­ser på Kul­tur­sko­lan

Vi i Kista - - KULTUR -

Nu er­bju­der Kul­tur­sko­lan sänk­ta pri­ser på al­la kur­ser till mel­lan 300 och 750 kro­nor per ter­min. Du som är mel­lan 6 och 22 år och bor i Stock­holms stad, är väl­kom­men att an­mä­la dig till nå­gon av vå­ra många kur­ser in­om musik, dans, te­a­ter, konst och 27 au­gusti, kloc­kan 17–20. Al­la äm­nen och hit­tar du på kul­tur­sko­lan.stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.