Upp­täck din park på Par­ker­nas dag 29 au­gusti

Vi i Kista - - KULTUR -

Gå en gui­dad parkvis­ning, var med och in­vig en park, upp­täck stads­od­ling­ar el­ler träf­fa någ­ra av oss som job­bar med sta­dens par­ker. Pas­sa på att se din park med nya Ak­ti­vi­te­ter­na va­ri­e­rar från park till park. Väl­kom­men! stock­holm.se/par­ker­nas­dag

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.