No­mi­ne­ra till S:t Ju­li­an-pri­set

Vi i Kista - - KULTUR -

S:t Ju­li­an­pri­set är Stock­holms stads år­li­ga in­klu­de­ra män­ni­skor med funk­tions­ned­sätt­ning i sam­häl­let. Pri­set de­las ut i ka­te­go­ri­er­na fy­sisk till­gäng­lig­het, till­gäng­lig in­for­ma­tion och kom­mu­ni­ka­tion, ar­bets­gi­va­re­gen­ska­per samt del­ak­tig­het.

Gå in och tip­sa om vär­di­ga vin­na­re på stock­holm.se/stju­li­an

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.