30

Vi i Kista - - KULTUR -

Så många bad­plat­ser i Stock­holm kan du jäm­fö­ra in­nan du pac­kar ner strand­fil­ten. På Jäm­för ser­vice hit­tar du även plask­dam­mar, ute­gym, fri­tids­går­dar, bib­li­o­tek och myc­ket mer. stock­holm.se/jam­for

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.