Ca­pi­tal of Scan­di­na­via

Vi i Kista - - KULTUR -

Tack va­re fram­gångs­ri­ka nya fö­re­tag som Spo­ti­fy, Sky­pe, Klar­na and Mo­jang, har Stock­holm kom­mit att bli in­ter­na­tio­nellt be­römt för så­väl ent­re­pre­nör­skap som nytän­kan­de. In­ve­ste­ra­re värl­den över föl­jer oss med stort in­tres­se. Läs mer på in­ve­stin­stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.