VEC­KANS NAMN, 27 AU­GUSTI: ROLF

Vi i Kista - - FAMILJ -

Rolf, en kort­form av det fornnor­dis­ka nam­net Rod­hulf som är sam­man­satt av or­den hrodr, ”ära” och ulf som be­ty­der ”varg”. Nam­net är känt se­dan vi­kin­ga­ti­den ge­nom Gånge-Rolf som er­öv­ra­de Nor­man­die år 911 och blev dess förs­ta her­tig. An­tal män med nam­net i Sve­ri­ge: 53 447. An­tal kvin­nor: 3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.