MER Akro­po­lis IF

Vi i Kista - - SPORT - KÄLLA: AKRO­PO­LIS IF

DET all­ra förs­ta se­ri­e­spe­let för Akro­po­lis IF på­bör­ja­des med basket hös­ten 1968, fot­bol­len dröj­de till kom­man­de vår 1969. 1987 blir ett hän­del­se­rikt år, fot­bollsla­get nåd­de en ti­di­ga­re oö­ver­träf­fad fram­gång och avan­ce­ra­de till Di­vi­sion 3 och det var sam­ma år som för­e­ning­en Akro­pol BBK star­ta­de sin verk­sam­het av ett an­tal le­da­re från Akro­po­lis bas­ket­sek­tion.

2010 har bli­vit en rik­tig mil­stol­pe i för­e­ning­en. Det är året då vårt herr­lag för förs­ta gång­en i histo­ri­en avan­ce­rat till Di­vi­sion 1. 2014 vann man Di­vi­sion 2 och gick då upp i Di­vi­sion 2 igen. Det fi­ra­des med en stor fest på hem­mapla­nen i Akal­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.