MER BK Jär­va

Vi i Kista - - SPORT -

KLUB­BEN bil­da­des 1983. Ti­di­ga­re var man en del av Sol­na Bas­kets verk­sam­het och ingick i den ung­doms­sats­ning som gjor­des på Jär­va­fäl­tet. Nu be­står klub­ben av un­ge­fär 70 pro­cent tje­jer. Man har un­ge­fär 16 lag och 500 med­lem­mar. Till hös­ten kom­mer man att star­ta fle­ra nystarts­grup­per och ser gär­na att fle­ra kil­lar hit­tar klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.