3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - Hej Kista -

PAR­KER­NAS DAG I SPÅNGA-TENS­TA

Den 29 au­gusti är det fa­mil­je­fest i parkle­ken Erikslund! Le­kar, an­sikts­mål­ning, såpbubblor, bal­long­er, grill­ning och kanske en och an­nan över­rask­ning!

När: 29 au­gusti kloc­kan 11.00–15.00

Var: Parkle­ken Erikslund, Elins­borgs­bac­ken 13–15, Spånga.

UNG­DOMS­FES­TI­VAL

Tens­ta ung­doms­fes­ti­val (TUF) går av sta­peln 4 sep­tem­ber. Pro­gram­met ut­for­mas av ung­do­mar i om­rå­det un­der led­ning av Tens­ta Mark­nad. Bland an­nat sker ut­tag­ning­ar i Spånga-Tens­ta ta­lang un­der fre­dags­kväl­len! När: 4 sep­tem­ber kl 14–23. Var: Nydals­par­ken, Tens­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.