Bad­buss i Väs­te­rort?

Vi i Kista - - Järvafältet -

Stock­holm Direkt har fått ett för­slag från en lä­sa­re som öns­kar en bad­buss i väs­te­rort till oli­ka bad­strän­der. I för­sla­get står att många har svårt att ta sig till ett bad.

– Min grundin­ställ­ning är att man ska ta på allvar när män­ni­skor kom­mer med för­slag som kan för­bätt­ra, sä­ger Spånga-Tenstas stads­dels­nämnds­ord­fö­ran­de Awad Hersi (MP) sä­ger till tid­ning­en.

Un­der som­ma­ren har det rul­lat en buss från Va­sas­tan, för de äld­re in­om stads­de­len, till oli­ka bad­strän­der. Även Växt­hu­set i Väl­ling­by har ar­ran­ge­rat oli­ka buss­ut­flyk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.