MER Vil­ka får va­ra med?

Vi i Kista - - Tensta -

EF­TERSOM det finns fle­ra hund­ra re­gi­stre­ra­de för­e­ning­ar i Spång­aTens­ta har in­bju­dan till rå­det en­dast gått ut till de mest re­le­van­ta för­e­ning­ar­na. Vill din för­e­ning va­ra med? Hör av dig till Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning för mer in­fo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.