VEC­KANS NAMN, 6 SEP­TEM­BER: LIL­LY

Vi i Kista - - Familj -

Lil­ly är ett brit­tiskt kvin­no­namn som tro­ligt­vis från bör­jan är ett smek­namn för Eli­sa­bet. Even­tu­ellt kan det istäl­let kom­ma från det eng­els­ka or­det för lil­ja, som sym­bo­li­se­rar oskuld och ren­het. Pla­ce­ring på namn­top­pen 2014: 5. An­tal kvin­nor med nam­net i Sve­ri­ge: 12 367. An­tal män med nam­net i Sve­ri­ge: 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.