Tip­sa om eve­ne­mang!

Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.brooke@di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Vi i Kista - - Det Händer -

Skic­ka in di­na eve­ne­mangstips se­nast 14 da­gar in­nan eve­ne­mang­et äger rum så kom­mer de med i tid­ning­en

(i mån av plats). Vi för­be­hål­ler oss rät­ten

att re­di­ge­ra tex­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.