Ung­doms­fes­ti­val

4 SEP­TEM­BER

Vi i Kista - - Det Händer -

Tens­ta ung­doms­fes­ti­val (TUF) går av sta­peln 4 sep­tem­ber. Pro­gram­met ut­for­mas av ung­do­mar i om­rå­det un­der led­ning av Tens­ta Mark­nad. Bland an­nat sker ut­tag­ning­ar i Spånga-Tens­ta ta­lang un­der fre­dags­kväl­len! När: 4 sep­tem­ber från kl 14.00 till 23.00. Var: Nydals­par­ken, Tens­ta. Kon­takt: Tens­ta mark­nads­kom­mit­té, 08-508 03 023, in­fo@tensta­mark­nad.se, www.tensta­mark­nad.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.