Par­ker­nas dag i Spånga-Tens­ta

29 AU­GUSTI

Vi i Kista - - Det Händer -

Som van­ligt an­ord­nas Par­ker­nas dag i par­ker och grön­om­rå­den runt he­la Stock­holm. Den 29 au­gusti är det fa­mil­je­fest i parkle­ken Erikslund! Vår per­so­nal ord­nar le­kar, an­sikts­mål­ning, såpbubblor, bal­long­er, grill­ning och kanske en och an­nan över­rask­ning! När: lör­dag 29 au­gusti kl 11.00–15.00. Var: Parkle­ken Erikslund, Elins­borgs­bac­ken 13–15, Spånga. Kon­takt: www.stock­holm. se/par­ker­nas­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.