Tens­ta Mark­nad

5–6 SEP­TEM­BER

Vi i Kista - - Det Händer -

Tens­ta Mark­nad på­går 5–6 sep­tem­ber och du kan re­dan nu an­mä­la dig som funk­tio­när, knal­le el­ler ar­tist. Du kan säl­ja hant­verk, för­e­ning­ar kan mark­nads­fö­ra sig med mat och dryck. Ba­ra fan­ta­sin sät­ter grän­ser! När: 5–6 sep­tem­ber. Var: Tens­ta cent­rum, Tens­ta. Kon­takt: Tens­ta mark­nads­kom­mit­té, 08-508 03 023, in­fo@ tensta­mark­nad.se, www.tensta­mark­nad.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.