Hus­by­fes­ti­va­len

29 AU­GUSTI

Vi i Kista - - Det Händer -

För he­la fa­mil­jen i Hus­by cent­rum. Musik, dans, te­a­ter, barn­pro­gram, ti­vo­li, mat­torg, konst­hant­verk och lopp­mark­nad. Öp­pen scen kl 12–15. Al­la slags upp­trä­dan­den väl­kom­na. In­tres­se­an­mä­lan av al­la ak­ti­vi­te­ter hus­by­fes­ti­va­len@gmail.com. När: Lör­dag 29 au­gusti kl 12.00–21.00. Var: Hus­by cent­rum. Kon­takt: www.hus­by­fes­ti­va­len.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.