MER An­ne­lie Drew­sen

Vi i Kista - - Det Händer -

✮ ÅL­DER: 35 år. ✮ UPP­VUX­EN: I Spånga. ✮ UT­GIV­NA BÖC­KER: ”Kom igen, Ami­na!”, ”Spring, Ami­na!”,”Stel­la skaf­far ett sys­kon”, ”Ga­pa stort, Adam!”, ”In­te så fort, Adam!”, ”In­te klia, Adam!”.

✮ GÖR. Lä­ra­re i svens­ka som and­ra­språk, jour­na­list och för­fat­ta­re.

✮ UT­BILD­NING. I grun­den ut­bil­dad lä­ra­re i svens­ka som and­ra­språk och spans­ka och har ar­be­tat på SFI, kom­vux och på gym­na­si­et med ny­an­län­da ung­do­mar och vux­na.

✮ UT­MÄR­KEL­SER. Eu­ro­pe­isk kva­li­tets­ut­mär­kel­se för språk­un­der­vis­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.