3 blå tren­der i höst

Vi i Kista - - Bostad -

Lac­ke­rad in­du­stri

Grå­blått + smut­si­ga pa­stel­ler = lac­ke­rad in­du­stri. De svär­ta­de pa­stel­ler­na häng­er kvar till­sam­mans med det gråa. Till­sam­mans ger ny­an­ser­na ett vilsamt och svalt in­tryck, och oli­ka mat­ta och blan­ka ytor ger ef­fekt.

Sin­nes­rik vän­skap

Mid­natts­blått + guld och gult = sin­nes­rik vän­skap. Guld och blått ger ett royalt rum, som är trev­ligt att um­gås i. Håll de blåa ny­an­ser­na var­ma, och de gu­la får gär­na ha ett stänk av glit­ter.

Av­slapp­nad zen

Grönt + blått = av­slapp­nad zen. Åk till me­del­ha­vet i sin­net. Här blan­das havs­ku­lö­rer med mör­ka träslag och him­mels­blått. Vi­ta ytor är lug­nan­de och fun­ge­rar fint till det blåa och grö­na.

FO­TO: NORR­GA­VEL

FO­TO: H&M

FO­TO: H&M

S RHAU LAGE : FO­TO

FO­TO : LAGE RHAU S

FO­TO: NORR­GA­VEL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.