MER Rin­ke­by Uni­ted FC

Vi i Kista - - Sport -

RIN­KE­BY UNI­TED FC star­ta­des 2013 av fem barn­domsvän­ner som till­sam­mans vil­le ta fram en för­e­ning för unga vux­na i Rin­ke­by­om­rå­det. I år spe­lar man Di­vi­sion 6 och i se­ri­en finns lag som Ro­te­bro Ung­dom IS FF och Olym­pi­que Riss­ne FC. In­om ett par år har man en för­hopp­ning om att spe­la ett par di­vi­sio­ner hög­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.