GRAT­TIS

Vi i Kista - - Familj -

Grat­tis Li­am som fyl­ler 1 år öns­kar mam­ma och pap­pa! Grat­tis Eve­li­na Wik­ström som fyll­de 6 år den 20/8 öns­kar mam­ma och Wil­li­am. Grat­tis ”värl­dens bäs­ta An­ton” på din 25-års-dag öns­kar din öm­ma mo­der med tu­sen pus­sar och kra­mar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.