Vil­ken är en bra fö­re­bild från för­or­ten?

Vi i Kista - - KISTA -

Kerstin Jo­hans­son, lä­ra­re på Kvarn­by­sko­lan i Rin­ke­by –Min elev Su­des i 1 A är en bra fö­re­bild för att han all­tid är en bra kom­pis och stöt­tar al­la and­ra och hjäl­per till.

(Su­des själv är li­te osä­ker på vad en fö­re­bild är, men sä­ger se­dan att hans kom­pis Ab­di­ma­lik är en bra fö­re­bild för att han är bra på fot­boll.)

FO­TO: IDA NIL­SING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.