VEC­KANS NAMN, 13 SEP­TEM­BER: STU­RE

Vi i Kista - - FAMILJ -

Stu­re är ett nor­diskt mans­namn med be­ty­del­sen en­vis, egen­sin­nig el­ler tvär. Nam­net var po­pu­lärt mel­lan 1920-ta­let och 1940-ta­let vil­ket gör det till ett ovan­ligt namn bland de yng­re idag. An­tal män med nam­net i Sve­ri­ge: 14 439 An­tal kvin­nor med nam­net i Sve­ri­ge: 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.