Lätt­läst bok­cir­kel på Rin­ke­by bib­li­o­tek

7 SEP­TEM­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vill du trä­na svens­ka? Var med i vår lätt­läs­ta bok­cir­kel! Vi lä­ser och pra­tar om lätt­läs­ta böc­ker. Nu ska vi lä­sa: ”Du lär­de mig kär­lek” av Ben­te Brat­lund. Boken finns på Rin­ke­by bib­li­o­tek. Frå­ga i in­for­ma­tio­nen. Hin­ner du in­te lä­sa boken in­nan? Kom än­då! Vi träf­fas måndag 7 sep­tem­ber kloc­kan 14.30. Frå­gor? Kon­tak­ta mig: ingrid.ka­rin.jo­hans­son@stock­holm.se. Väl­kom­men!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.