Pro­va på te­a­ter!

8 SEP­TEM­BER

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Te­a­ter­works­hop. Kom och var med på Te­a­ter­works­hop med Kul­tur­sko­lan! Vi gör lek­ful­la te­a­teröv­ning­ar och ro­li­ga te­a­te­rim­pro­vi­sa­tio­ner. Med fan­tasins hjälp ge­stal­tar vi oli­ka ka­rak­tä­rer och vi­sar för varand­ra på ett lust­fyllt sätt. Inga för­kun­ska­per krävs. 9–12 år. Le­da­re: Ja­ne Rim­bleus – Stock­holms Kul­tur­sko­la i Hus­by. Tid: 16.00–17.00. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.