MER Cric­ket

Vi i Kista - - SPORT -

■ CRIC­KET EL­LER KRIC­KET ÄR ett boll­spel som ut­övas mel­lan två lag med var­de­ra el­va spe­la­re. Cric­ket har spe­lats se­dan åt­minsto­ne 1500-ta­let, och ut­veck­la­des till na­tio­nal­sport i Eng­land un­der 1800-ta­let.

■ DET är i dag en po­pu­lär sport i många län­der i Brit­tis­ka sam­väl­det och i Syd­af­ri­ka och spe­las i de fles­ta eu­ro­pe­is­ka län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.