S.A.C.S

Vi i Kista - - SPORT -

Klub­ben star­ta­des 1998 då någ­ra från Stock­holms uni­ver­si­tet blev in­tres­se­ra­de av cric­ket. Till en bör­jan var det mest so­ci­alt men un­der årens lopp har klub­ben växt sig stör­re och stör­re.

Klub­ben har pro­du­ce­rat fler­ta­let spe­la­re som se­na­re re­pre­sen­te­rat svens­ka lands­la­get och man har stän­digt spe­la­re i top­pen av bow­ling och bat­ting-sta­tisti­ken i na­tio­nel­la täv­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.