VISS­TE DU ATT ...

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Blå lin­jen in­vig­des 31 au­gusti 1975 och har allt­så pre­cis fi­rat 40-års­ju­bi­le­um. Då gick sträc­kan en­dast mel­lan Hjuls­ta och T-cen­tra­len och Hjul­sta­tå­gen pas­se­ra­de Hal­lon­ber­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.