3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

IN­SAM­LING TILL FLYK­TING­AR

”Det är så trå­kigt att man ska age­ra då det re­dan har hänt och att man in­te kan fö­re­byg­ga in­nan det ska hän­da! Men det är ald­rig för­sent.” Så skri­ver Par­si­an IF på sin hem­si­da. På lör­dag ar­ran­ge­rar de en in­sam­ling av peng­ar och and­ra för­nö­den­he­ter till be­hö­van­de på flykt.

lör­da­gen den 12:e sep­tem­ber, från kloc­kan 12.00 till kloc­kan 17.00.

Kvarn­bac­ka BP (Hus­by)

När:

Var:

KI­STA­LOP­PET

Som i år har en ny ban­sträck­ning med mål­gång på Jan Sten­becks Torg. För förs­ta gång­en kom­mer det att fin­nas en sam­lad even­ty­ta med start, mål, scen och ak­ti­vi­tet­s­y­ta på ett stäl­le.

19 sep­tem­ber. Förs­ta start­tid är kloc­kan 11.30

Kis­ta

När:

Var:

HÖST­MARK­NAD

Akal­la­da­gen med för­sälj­ning av hant­verk, mat, café och pon­ny­rid­ning. Dess­utom upp­trä­der Jär­fäl­la nyc­kel­harps­gil­le och nyc­kel­har­pa är ju ett så häf­tigt in­stru­ment.

20 sep­tem­ber kloc­kan 11.00–16.00.

Akal­la by

När:

Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.