MER Kn­ut­by­går­den

Vi i Kista - - FAMILJ - FO­TO: AN­NA WET­TER­GÅRD

drab­ba­des av en brand 2012 och bar­nen fick till­fäl­ligt flyt­ta till and­ra lo­ka­ler. Nu åter­in­vig­des för­sko­lan med en helt ny till­bygg­nad, och det var i sam­band med det som även pek­väg­gen in­vig­des.

KN­UT­BY­GÅR­DEN

BLOM­MOR. Konst­nä­rer­na fick blom­mor när den nya väg­gen in­vig­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.