VEC­KANS NAMN, 14 SEP­TEM­BER: IDA

Vi i Kista - - FAMILJ -

Ida

är ett kvin­no­namn av forn­tys­kan och be­ty­der ”den fli­ti­ga”, ”den vältrog­na”, ”den kre­a­ti­va” el­ler ”den ido­ga”. Ida kan ock­så kom­ma från Idê som var en nymf i gre­kisk my­to­lo­gi. Pla­ce­ring på namn­top­pen 2014: An­tal kvin­nor med nam­net i Sve­ri­ge: An­tal män med nam­net i Sve­ri­ge:

50 571. 41.

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.