3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

VER­NIS­SAGE

Hus­by konst­hall vi­sar ut­ställ­ning­en ”De odöd­li­ga ge­nom histo­ri­en” av Ira­kis­ka Konst­för­e­ning­en i Sve­ri­ge. Ut­ställ­ning­en hyl­lar de ve­ten­skaps­män som ge­nom sin forsk­ning och si­na upp­täck­ter gjort värl­den till en li­te bätt­re plats att le­va i.

När: 26 sep­tem­ber kloc­kan 12.00–18.00.

Var: Hus­by gård.

TENS­TA T-BA­NA 40 ÅR

På lör­dag fi­ras Tens­ta vack­ra tun­nel­ba­nesta­tion. Tens­ta tun­nel­ba­na fyl­ler 40 år och fi­rar med ett fa­mil­je­pro­gram i Tens­ta cent­rum. Upp­trä­dan­de, blå­sor­kes­ter, ve­te­ran­bus­sar med me­ra. Kloc­kan 17.00 bör­jar se­dan en so­aré på Tens­ta konst­hall med musik, dik­ter och film.

När: Lör­dag den 26 sep­tem­ber.

Var: Tens­ta cent­rum.

REA PÅ LIVSTYCKET

Rea på Livstycket i Tens­ta. För den som gil­lar Liv­styc­kets vack­ra och uni­ka möns­ter, som häm­tat in­spi­ra­tion från Jär­va. När: Lör­dag 26 sep­tem­ber kl 12.00–15.00. Var: Livstycket, Tens­ta cent­rum

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.