MER Pa­trik Derk pro­fes­sio­nellt

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

UT­BILD­NING: Är yr­kes­lä­ra­re på for­dons­pro­gram­met och har en ma­gis­terex­a­men i pe­da­go­gik.

HAR ar­be­tat som: Yr­kes­lä­ra­re och rek­tor på Hov­sjö­sko­lan och Ron­na­sko­lan, de se­nas­te nio åren har han va­rit vd för Tel­ge Hov­sjö fas­tig­he­ter AB.

VAD har va­rit ro­li­gast? – He­la ti­den gör man nya sa­ker som är ro­li­ga, men är man lä­ra­re med ett gäng ele­ver fram­för sig, då kom­mer det ro­li­ga på en gång. And­ra sa­ker jag gjort har ock­så va­rit ro­li­ga, men det ro­li­ga kom­mer in­te direkt.

kom­mer att pro­fi­le­ra mig. Då sä­ger jag hell­re att vi ses på Rin­ke­by torg.

Vil­ket för­stås för­ut­sät­ter att ”grab­ben från Sö­der­täl­je” hit­tar dit. Men det lö­ser sig nog.

Ida Nil­sing

ida.nil­sing@ di­rekt­press.se 070-78 72 077

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.