MER Pa­trik Derk per­son­ligt

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

GÖ­RA.

Fyll­de 50 i som­ras. att fyl­la 50: – Jag tyc­ker att li­vet ba­ra har bli­vit bätt­re och bätt­re, nå­gon­stans no­sar man på att li­vet in­te är för evigt och det känns rätt lugnt.

6 km ut­an­för Sö­der­täl­je.

ÅL­DER: OM

BOR:

FA­MILJ: Fy­ra barn varav ett bor hem­ma, en katt, en hund och två in­ne­bo­en­de ka­ni­ner.

läs­ta bok: En om med­bor­gar­di­a­log. glad av: Det mesta.

SE­NAST BLIR

FO­TO: IDA NIL­SING

”Man tror att jag har gjort en mas­sa, men det är ju and­ra som har gjort sa­ker.” sä­ger Pa­trik Derk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.