Spånga-Tens­ta bju­der in till di­a­log om mo­ped­kör­ning

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Ef­ter att ha ta­git emot ett med­bor­gar­för­slag där den bo­en­de bland an­nat oro­ar sig för bus­kör­ning på mo­pe­der i Nydals­par­ken i Tens­ta, har Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning fö­re­sla­git ett di­a­log­mö­te om just ope­dåk­ning. ”Un­der hös­ten kom­mer bland an­nat, i sam­ver­kan med po­li­sen, att bju­das in till di­a­log med te­ma mo­pe­dåk­ning. Al­la in­tres­se­ra­de med­bor­ga­re och för­e­ning­ar är väl­kom­na att del­ta.”

När och var det­ta mö­te kom­mer att äga rum är dock än­nu in­te klart. Med­bor­gar­för­sla­get be­hand­las på näs­ta vec­kas mö­te i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.