26 SEP­TEM­BER Ut­ställ­ning

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Hus­by konst­hall vi­sar ut­ställ­ning­en ”De odöd­li­ga ge­nom histo­ri­en” av Ira­kis­ka Konst­för­e­ning­en i Sve­ri­ge. Ut­ställ­ning­en hyl­lar de ve­ten­skaps­män som ge­nom sin forsk­ning och si­na upp­täck­ter gjort värl­den till en li­te bätt­re plats att le­va i. Ver­nis­sage lör­dag 26 sep­tem­ber kloc­kan 12.00–18.00. Ut­ställ­ning­en på­går till och med sön­dag 25 ok­to­ber. Hus­by konst­hall är öp­pen tis­dag - sön­dag kloc­kan 12.00– 16.00. All­tid gra­tis in­trä­de. På Hus­by gård finns kafé och hant­verks­bu­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.