Sön­dag på Eggeby

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Frank Si­nat­ra, De­an Mar­tin och and­ra croo­ners. Stu­di­on Stefan Wer­me­lin, mu­sik­kän­na­re från Sveriges Ra­dio pre­sen­te­rar och kå­se­rar om Frank Si­nat­ra, De­an Mar­tin och fle­ra croo­ners. Kloc­kan 14.00 Eggeby Gård, Jär­va Fol­kets Park. Café Grön­ling­en är öp­pet kloc­kan 13.00–16.00. En­tré 60 kr. Mer in­for­ma­tion: www.eggeby.se, el­ler te­le­fon 08-752 09 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.