En vec­ka kvar! Bli ke­mi­ka­li­es­mart på­går till 27 sep­tem­ber

Vi i Kista - - KULTUR -

- - - Ons­dag 23 sep­tem­ber 18:00 – 19:00 Hur på­ver­kas vi och mil­jön av de ke­mi­ka­li­er vi an­vän­der var­je dag när vi dis­kar, tvät­tar och stä­dar? Fö­re­ta­get

Lör­dag 26 sep­tem­ber 12:00–14:00

Kom och byt lek­sa­ker! - -

Lör­dag 26 sep­tem­ber

15:00 Vat­ten­man­nen och Speed på bib­li­o­te­kets scen! bib­li­o­te­ket.se/ka­len­der

stock­holm.se

¿Ti­e­ne us­ted un fa­mi­li­ar que suf­re de de­men­cia se­nil u ot­ra en­fer­me­dad pro­pia de la Ter­ce­ra Edad? (Är du an - - - - Jes­si­ca Mo­re­no, Ho­ri­sont: 070 427 02 00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.